Den här webben är nedlagd. Via länken nedan kommer du till min nya webb.

Till nya webben

 

 
   
   
   
    
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
 

 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   

 Kent Lundholm UMTEXT - Älvansväg 53 - 907 50 Umeå
tel: 090-19 92 90 arb: 070-535 72 06
Har F-skattsedel - Bankgiro: 5277-5111
kent.lundholm@irrblosset.se